Konsolidacja chwilówek po terminie – czyli jak ochronić się przed ewentualną egzekucją komorniczą?

0
351
konsolidacja chwilówek po terminie

Przy podpisywaniu umowy pożyczkowej czy zawieraniu jej w trybie zdalnym, przez internet, klient bierze na siebie obowiązek spłaty zobowiązania w konkretnym terminie w przyszłości. Pożyczka może być spłacana jednorazowo lub ratalnie, według ustalonych rat kapitałowo‑odsetkowych. Zdarza się jednak, z uwagi na wypadki losowe czy niefrasobliwość ze strony dłużnika, że nie jest on w stanie spłacić chwilówek, które uprzednio zaciągnął. Jeśli nie uczyni żadnego kroku i nie znajdzie rozwiązania problemu, czeka go postępowanie sądowe i egzekucja komornicza.

Kiedy komornik zapuka do drzwi nierzetelnego dłużnika?

Zanim dłużnik stanie w obliczu egzekucji komorniczej ze swojego majątku w związku z niespłaconymi chwilówkami czy innymi zobowiązaniami finansowymi, firma pożyczkowa podejmie się polubownej windykacji, by skłonić klienta do spłaty kolejnymi ponagleniami. Jeśli nie przyniesie to określonych skutków lub dłużnik będzie uchylał się od kontaktu z wierzycielem, sprawa zostanie skierowana do sądu.

Sąd ten, po rozpoznaniu sprawy, wydaje sądowy nakaz zapłaty, który pozwoli na uruchomienie windykacji komorniczej, inaczej egzekucji z majątku dłużnika, wskazując  elementy, które zaspokoją roszczenia wierzyciela. Wszystko to zajmuje czas, który dłużnik powinien spożytkować w taki sposób, by możliwie jak najszybciej spłacić swoje zobowiązanie. Sposobem na uchronienie się przed nieprzyjemnymi wizytami komornika – w domu czy w zakładzie pracy oraz w banku, w którym dłużnik ma konto – może być konsolidacja chwilówek po terminie. Czy jest ona możliwa i na czym właściwie polega?

Konsolidacja bankowa i pozabankowa

Produkty konsolidacyjne pozwalają na połączenie ze sobą różnych zobowiązań finansowych w jedno, większe, które łatwiej jest spłacić dłużnikowi. Nie we wszystkich bankach możliwe jest włączenie do kredytu konsolidacyjnego chwilówek, a zwłaszcza takich, w przypadku których minął termin płatności.

Można natomiast skutecznie wnioskować o pożyczkę konsolidacyjną udzielaną przez firmę pozabankową. W takim przypadku możliwa staje się konsolidacja chwilówek po terminie. Nowa, większa pożyczka pokryje koszty nie tylko niespłaconych zobowiązań, ale i odsetek karnych, jakie naliczyli już wierzyciele. To ważne, by przy wnioskowaniu o taki produkt do firmy pozabankowej przedstawić wszystkie niespłacone dotychczas chwilówki, by zostały one objęte konsolidacją. W zależności od polityki prowadzonej przez pożyczkodawcę, konsolidacja chwilówek po terminie może polegać na spłacie zobowiązań przez klienta albo w jego imieniu przez firmę pożyczkową.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here